Posts tagged with: overwhelmed employee

Design Thinking en leren

Design thinking is een manier om het werken binnen de organisatie aan te passen aan de ontwikkelingen buiten. Het komt in de plaats van plannen & controleren. Hier kun je daar mee over lezen. Je kunt design thinking ook gebruiken om de manier van leren het herzien. De inzetbaarheid van mensen gaat immers meer om wat ze kunnen leren dan om wat ze nu kunnen. En wat ze leren is niet “hoe het was” maar

Top